КОНТАКТ

Културно друштво Михајло Пупин
Подгорникова улица 3
1000 Љубљана


телефон: .(0590) 40 419
моб. тел.:  041/265 456
е - пошта: mihajlo_pupin@t-2.net

локација: