27. фебруар 2013.

Позивница

На основу одредаба Статута друштва, сазивам 11. Редовну скупштину, која ће се одржати 23.03.2013 (у суботу) у просторијама друштва са почетком у 12.00 сати.Предлог дневног реда:

1. Отварање скупштине и избор органа скупштине (радно председништво, председник радног председништва, верификациона комисија, записничар и два оверовача записника)

2. Извештај о раду друштва од претходне скупштине
–извештај председнице друштва (Обреновић Д.)
- извештај о финансијском пословању (Станић М.)
–извештај Надзорног одбора (Гржина О.)

3. Расправа о извештајима

4. Програм рада за наредну годину (Обреновић Д.)

5. Договор и одлука о повишаној годишњој чланарини за друштво и библиотеку

6. Разно

Молимо све чланове(ице), да у пуном броју учествују у раду скупштине и да до почетка скупштине измире своје обавезе (чланарину), како би имали право гласа приодлучивању скупштине.

Другарски вас поздрављамо !


Љубљана, 18.2.2013                                  Председница друштва Дивна Обреновић с.р.